Produkter & Tjänster

Totalentreprenad

”Vid totalentreprenad ingår beställaren avtal med en enda entreprenör och ger honom i uppdrag att både projektera och utföra uppdraget. Beställaren tillhandahåller ett förfrågningsunderlag som är odetaljerat och ofta bara i form av funktionskrav, istället för preciserade och bestämda lösningar. Därför kallas totalentreprenad ibland också för funktionsentreprenad.”

För Muki Bygg i Skåne är totalentreprenad något mer. Vi åtar oss att hjälpa till vid större ombyggnader med evakueringar och magasinering av möbler.

Med hjälp av våra arkitekter pratar vi kundens språk. Med papper & penna tar vi fram kundens önskemål. Med kommunikation och dialog bygger vi idag relationer, oavsett om kunden är ett multinationellt bolag, en bostadsrättsförening eller den enskilde husägaren.

 

totaltentrebild2

Nybyggnationer

Tillbyggnationer

Villa tillbyggnationer

Muki Bygg i Skåne har genomfört mängder av om- och tillbyggnad av villor under åren.
På senare tid har vi även märkt ett ökat intresse för ombyggnader av källare.

Kök och badrum

  • Köksrenoveringar

    Muki Bygg i Skåne har genomfört mängder av köksrenoveringar och vi har avtal med bra leverantörer som också erbjuder hjälp med projektering.
    Vi har under dom senaste åren levererat många både stora och små kök till nöjda kunder.
  • Badrumsrenoveringar

    Personal med kunskap om våtrum bidrar till att vi levererat många badrum under åren. Allt från rörmokare till snickare och plattsättare är några av de yrkesgrupper som passerar genom våra badrum.
    Vi sätter logistiken som en av de viktigaste byggstenarna i våra badrumsprojekt. Dessa renoveringar är oftast känsliga för kunden och kräver snabb produktionstakt.

Stamrenoveringar

Vi är specialiserade på stamrenoveringar och genomför ombyggnation i små och stora fastigheter, både med och utan kvarboende.
Våra egna välutbildade medarbetare och bra avtal med underentreprenörer gör att våra projekt genomförs med hög kvalitet.

Övriga ombyggnationer

Adress: Osbyholm 3096, 24293 Hörby
Telefon: 0702-920196

© 2020 mukibygg.se - All Rights Reserved