You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Laddar...

Så fungerar det

Dags för lite projekt i hemmet? Då kan du utnyttja möjligheten till ROT-avdrag. På arbetskostnader upp till 100 000 kronor per år får du tillbaka hälften i form av skattereduktion. ROT-avdraget gäller för renovering/underhåll, ombyggnad samt tillbyggnad och kan utnyttjas av småhusägare och bostadsrättsinnehavare.

Hyresrätter omfattas inte av systemet.

Arbetet kan utföras i ett fritidshus, det finns inget krav på att det måste göras där du är mantalsskriven. Däremot måste man som privatperson äga fastigheten (inte via ett egenägt bolag) och den måste enligt fastighetstaxeringen vara klassificerad som ett småhus. Skattereduktionen trädde i kraft den 8 december 2008 och alla arbeten som utförts från och med den dagen omfattas av ROT-avdraget. Kostnader som du haft under perioden 8 – 31 december kommer dock att läggas ihop med eventuella kostnader för 2009, du kan inte få en skattereduktion på mer än 50 000 kronor för hela perioden 8 december 2008 – 31 december 2009. Du kan heller inte utnyttja avdraget förrän i 2010 års deklaration.

ROT-avdraget är kopplat till individen

Skattereduktionen är inte kopplat till fastigheten utan till den enskilda individen. Det innebär att om det finns två ägare till villan eller bostadsrätten kan avdrag göras för totalt 200 000 kronor och alltså ge en total skattelättnad på 100 000 kronor för hushållet.

Anlita ett företag med F-skatt

För att avdraget ska beviljas måste du anlita ett företag som har F-skattsedel. Eftersom det enbart är arbetskostnaden som är avdragsgill, inte materialkostnaden, ska du be att få arbetstiden separat specificerad på fakturan. En kopia på fakturan ska sedan skickas in till Skatteverket.

ROT-avdraget samordnas med Hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

I praktiken är ROT-avdraget en utvidgning av Hushållsnära tjänster och den maximala avdragsrätten på 50 000 kronor per person inkluderar eventuella köpta tjänster till hemmet som städning eller barnpassning. Har du köpt både Hushållsnära tjänster och tjänster som berättigar till ROT-avdrag är den sammanlagda avdragsgilla maxgränsen 100 000 kronor per person och år. I nuläget finns också en minimigräns för att kunna utnyttja avdraget på 1 000 kronor, men den försvinner troligtvis den 1 juli 2009. Från och med den 1 juli förenklas hanteringen för den som köper tjänster. Med de nya reglerna betalar köparen halva arbetskostnaden inklusive momsen till säljaren. Säljaren får sedan begära ut den andra hälften av arbetskostnaden hos Skatteverket. Fram till dess gäller att man får ansöka om skattereduktionen hos Skatteverket. Ett sätt att tillgodogöra sig den lägre skatten innan den slutliga taxeringen för 2009 är klar, är att begära jämkning. Tänk på att många energibesparande åtgärder också kan ses som reparationer och underhåll. Det gäller dock inte åtgärder som berättigar till bidrag från annat håll.

 

Läs mer om vad som ingår i ROT-avdraget. Komplett lista från Skatteverket A-Ö

För mer information om ROT-avdraget, se Skatteverkets informationssida eller slå mig en signal på 0704 753 208.

- Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se

 

Lista över vilka tjänster som ingår i avdraget

Skatteverket har sammanställt en förteckning över vilka tjänster som ingår i ROT-avdraget. Undrar du någonting mer är du varmt välkommen av höra av dig till mig, tele 0704 753 208 eller besöka Skatteverkets hemsida. www.skatteverket.se

Rotavdraget hela listan

Skatteverket har tagit fram en alfabetisk lista över vilka tjänster som omfattas av det nya ROT-avdraget och inte.

 

A

ALTAN

Arbetskostnad för ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset berättigar till skattereduktion. Även arbetskostnad för tillbyggnad av altan till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion.

ANLÄGGNINGSARBETE

Anläggning och reparation av trädgård, uppfart, gångar och murar omfattas inte av rätten till skattereduktion.

ARKITEKTKOSTNAD

Arbetskostnad för arkitekt ger inte rätt till skattereduktion.

ARRENDERAD BOSTAD

Skattereduktion medges inte för ROT-arbeten som utförs i bostad som arrenderas.

 

B

BADRUM

Arbetskostnad för renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion.

BADRUMSINREDNING

Arbetskostnad för byte av badrumsinredning ger rätt till skattereduktion.

BALKONG — BOSTADSRÄTT

Arbetskostnad för nybyggnation av balkong till bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller arbetskostand för att reparera eller glasa in en redan befintlig balkong ger rätt till skattereduktion.

BALKONG — SMÅHUS

Arbetskostnad för tillbyggnad av balkong till småhus ger rätt till skattereduktion.

BERGVÄRME

Arbetskostnad för borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion.

BLANDARE

Arbetskostnad för byte av blandare ger rätt till skattereduktion.

BOSTAD I UTLANDET

Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan även få skattereduktion för hushållstjänster inklusive ”ROT-tjänster” som utförts i bostad inom EU/EES-området förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda.

BRASKAMIN

Arbetskostnad för att sätta in en braskamin ger rätt till skattereduktion.

BREDBAND

Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för bredband ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att bredbandsanslutningen är avsedd att tillföras bostaden.

BRUNNSBORRNING

Arbetskostnad för borrning och grävning av brunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden.

BYGGLOVSHANDLINGAR

Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte till skattereduktion.

BYGGNAD PÅ OFRIGRUND

Man kan få skattereduktion för ROT-arbeten på byggnad på ofri grund förutsatt att byggnaden är taxerad.

 

C

CARPORT

Arbetskostnad för nybyggnad av fristående carport ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för tillbyggnad av carport till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den byggs ihop med huset.

 

D

DRÄNERING

Arbetskostnad för grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnad för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion.

DÖRRAR I SMÅHUS

Arbetskostnad för byte av dörrar i småhus ger rätt till skattereduktion. Arbete för att tillverka måttbeställda dörrar i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.

DÖRRAR I BOSTADSRÄTT

Arbetskostnad för byte av ytterdörr i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan bostadsrättsinnehavaren få skattereduktion för arbetskostnad för byte av innerdörrar. Arbete för att tillverka måttbeställda dörrar i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.

 

E

EKONOMIBYGGNAD

Arbetskostnader för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad på byggnad som är taxerad som ekonomibyggnad ger inte rätt till skattereduktion.

ELANSLUTNING

Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden.

ENERGIDEKLARATION

Upprättande av energideklaration omfattas inte av reglerna som ger rätt till skattereduktion.

EUROPEISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

Skattereduktion för ROT-arbeten medges på bostäder inom EES förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. Observera att skattereduktionen endast får effekt om den enskilde betalar kommunal eller statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgiften eller statlig fastighetsskatt i Sverige.

 

F

FASADTVÄTT

Arbetskostnad för fasadtvätt ger rätt till skattereduktion.

FJÄRRVÄRME - SMÅHUS

Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för fjärrvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att fjärrvärmen är avsedd att tillföras bostaden.

FJÄRRVÄRME — BOSTADSRÄTT

Bostadsrättsinnehavare får bara skattereduktion för arbetskostnader som är hänförliga till arbete i lägenheten. Nedgrävning och installation av fjärrvärme är inte ett arbete som utförs i bostadsrättsinnehavarens lägenhet varför skattereduktion inte medges.

FRIGGEBOD

Skattereduktion för nybyggnad av friggebod eller annat komplementhus ger inte rätt till skattereduktion.

FRITIDSHUS

Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som söker skattereduktion äger fritidshuset och själv använder det för fritidsboende.

FÖNSTER - SMÅHUS

Arbetskostnad för målning och byte av fönster i bostadsbyggnad berättigar till skattereduktion.

FÖNSTER — BOSTADSRÄTT

Arbetskostnad för byte av fönster i bostadsrätt berättigar inte till skattereduktion. Däremot ger arbetskostnad för arbeten på insidan av fönstren rätt till skattereduktion.

FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING

Om försäkringsersättning har erhållits för ROT-arbete kan skattereduktion inte medges. Om det klart framgår att ersättningen endast avser material kan skattereduktion medges för det utförda arbetet.

FÖRÄLDERS HUSHÅLL

Skattereduktion för ROT-arbeten som utförts i förälders bostad ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som ansöker om eller begär skattereduktion också är den som äger respektive innehar förälderns bostad.

 

G

GARAGE

Arbetskostnad för nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för tillbyggnad av garage till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion förutsatt att garaget byggs ihop med huset.

GRUND — ÅTGÄRDER PÅ KRYPGRUND

Arbetskostnader för åtgärder för att förhindra t.ex. fukt i krypgrund ger rätt till skattereduktion.

GRÄSMATTA

Arbetskostnad för anläggning av gräsmatta ger inte rätt till skattereduktion.

 

H

HALMTAK

Arbetskostnad för byte av halmtak ger rätt till skattereduktion.

HISS —I BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Arbetskostnad för renovering av hiss i bostadsrättförening ger inte rätt till skattereduktion.

HYRESGÄST

Skattereduktion för ROT-arbeten i hyresrätt medges inte.

HÄNGRÄNNOR

Arbetskostnad för rensning av hängrännor ger rätt till skattereduktion.

 

I

INFILTRATIONSANLÄGGNING

Arbetskostnaden för installation av infiltrationsanläggning och/eller infiltrationsbädd ger rätt till skattereduktion.

INSTALLATION

Arbetskostnad för installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn.

 

J

JORDVÄRME

Arbetskostnad för grävning av jordvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att jordvärmen är avsedd att tillföras bostaden.

 

K

KAKELUGN

Arbetskostnad för att sätta in en kakelugn ger rätt till skattereduktion.

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

Arbetskostnaden för indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till skattereduktion. förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Om arbetet utförs av kommunen kan skattereduktion inte medges.

KOMPLEMENTHUS

Arbetskostnad för nybyggnad av komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan man få skattereduktion för renovering av ett befintligt komplementhus.

KONVERTERIGSSTÖD

Konverteringsstödet är ett statligt stöd/bidrag och har fastighetsägaren erhållit detta så kan inte skattereduktion medges.

KOOPERATIVA HYRESRÄTTER

Skattereduktion medges inte för ROT-arbeten som utförs i kooperativa hyresrätter.

KRANAR

Arbetskostnad för byte av kranar ger rätt till skattereduktion.

KÖK - MÅTTBESTÄLLT

Arbetskostnad för att installera ett måttbeställt kök ger rätt till skattereduktion. Köksinredningen får ses som en materialkostnad och berättigar inte till skattereduktion.

KÖK - MONTERING

Renovering av kök är ett arbete som ger rätt till skattereduktion. Underlag för skattereduktionen är endast det arbete som utförs i bostaden, ej material. Köksinredning anses som materialinköp. Arbetskostnaden för monteringen av kök ger rätt till skattereduktion.

 

L

LARM

Arbetskostnad för installation av larm ger inte rätt till skattereduktion.

LUFTVÄRMEPUMP

Arbetskostnad för montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion.

LÅS

Arbetskostnad för byte av dörrlås i småhusfastighet ger rätt till skattereduktion.

 

M

MARKARBETEN — INDRAGNING AV VATTEN OCH AVLOPP

Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnad för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion.

MARKARBETEN — STEN/PLATTLÄGGNING

Arbetskostnaden för sten/marksättning i trädgården berättigar inte till ROT-avdrag

MARKISER

Arbetskostnad för montering av markiser ger inte rätt till skattereduktion.

MÄTNINGSARBETEN

Arbetskostnad för mätarbeten ger inte rätt till skattereduktion.

 

N

NYBYGGNATION

Nybyggande av bostadshus eller komplementhus ger inte rätt till skattereduktion.

Fr.o.m. 1 juli 2009 gäller att skattereduktion för ROT-arbeten inte ges under de första fem åren efter att ett småhus uppförts.

NYBYGGNATION - VÄXTHUS

Arbetskostnad för att bygga ett växthus ger inte rätt till skattereduktion

NYBYGGNAD — RIVA ETT GAMMALT HUS OCH BYGGA ETT NYTT

Ett nybyggt bostadshus ger inte rätt till skattereduktion. Däremot får man skattereduktion för reparation, om- och tillbyggnad av ett gammalt bostadshus.

Är det gamla bostadshuset så dåligt att det måste rivas och ett nytt uppförs, så får man inte skattereduktion.

NÄRINGSBOSTAD

En person som äger och bor i en småhusfastighet får skattereduktion oavsett om bostadsbyggnaden ingår i näringsverksamhet eller utgör en privatbostad.

 

P

POOL

Arbete på utomhuspool ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för reparation, tillbyggnad eller ombyggnad av inomhuspool ger rätt till skattereduktion.

 

R

RADON

Arbetskostnad för att sanera radon i byggnaden (t.ex. genom installation av fläktar) ger rätt till skattereduktion.

 

S

SAMFÄLLIGHET

ROT-arbete på samfälligheter ger inte rätt till skattereduktion. Exempelvis ger inte byggnadsarbete som utförs på garagelänga som är belägen på samfälld mark rätt till skattereduktion.

SANERING

Arbetskostnad för sanering (rengöring) av bostad ger rätt till skattereduktion.

SANERING — HUSBOCK

Arbetskostnad för sanering av husbock ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för byte av trävirke på grund av husbockens framfart ger rätt till skattereduktion.

SANITETSPORSLIN

Arbetskostnad för byte av sanitetsporslin ger rätt till skattereduktion.

SERVICE OCH REPARTIONER

Skattereduktion ges inte för reparation och service på maskiner och inventarier.

SKORSTEN

Arbetskostnad för reparation av skorsten ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av skorsten ger rätt till skattereduktion.

SMÅHUS

Ett småhus är en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Skattereduktion medges även på småhus som inte har åsatts något värde vid fastighetstaxeringen.

SOTNING

Arbetskostnad för sotning ger rätt till skattereduktion.

STENSÄTTNING

Arbetskostnad för stensättning ger inte rätt till skattereduktion.

STÄDNING - BYGGSTÄDNING

Arbetskostnad för byggstädning ger rätt till skattereduktion.

 

T

TAKPANNOR

Arbetskostnaden för att tvätta takpannor, lägga ny eller byta ut befintlig beläggning berättigar till skattereduktion.

TIDSPERIOD

Reglerna om skattereduktion för HUS-tjänster är permanent.

TILLBYGGNAD

Arbetskostnad för tillbyggnad till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger rätt till skattereduktion. Nybyggnation omfattas däremot inte.

TRAPP

Arbetskostnad för reparation eller utbyte av entrétrappor som är fästa eller förankrade i bostadsbyggnaden ger rätt till skattereduktion.

TREKAMMARBRUNN — AVLOPP

Arbetskostnaden för att gräva ner en trekammarbrunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att avloppet ska tillhöra bostaden.

 

U

UTBYGGNAD — FÖRRÅD

Arbetskostnad för att bygga ut redan befintliga förråd ger rätt till skattereduktion.

 

V

VASSTAK

Arbetskostnad för rengöring av vasstak ger rätt till skattereduktion.

VATTENLEDNING

Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för vatten ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden.

VEDSPIS — REPARATION

Arbetskostnad för reparation eller montering av vedspis ger rätt till skattereduktion.

VÄRME

Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för värme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att värmen är avsedd att tillföras bostaden.

VÄRMEPANNA

Arbetskostnad för installation eller byte av värmepanna ger rätt till skattereduktion..

VÄRMEPUMP

Arbetskostnad för inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion.

 

Ä

ÄGARE

Med ägare avses även tomträttsinnehavare.

ÄGARFÖRHÅLLANDE

Enligt skattelagsstiftningen är man ägare från och med köpekontraktsdatum. Tidpunkten för lagfarten saknar betydelse i det här fallet. Enligt föreslagna regler måste den sökande vara ägare till småhuset när reparationen påbörjas för att vara berättigad till skattereduktion. Är personen inte lagfaren ägare styrker man sitt ägande genom kopia av köpekontraktet eller gåvobrevet. Det är endast dessa handlingar som styrker ägarförhållandet, om lagfart ännu inte beviljats.

 

Källa: Skatteverket

Vi använder cookies på webbplatsen för att ge våra besökare den bästa användarupplevelsen.

Du kan använda följande cookie-inställningar:

  1. Viktiga och funktionella kakor

    [...]
  2. Statistik-cookies
    [...]
  3. Sociala medier eller marknadsföringscookies

    [...]

Detaljer om hantering av cookies ...