You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Laddar...

Så fungerar det

Dags för lite projekt i hemmet? Då kan du utnyttja möjligheten till ROT-avdrag. På arbetskostnader upp till 100 000 kronor per år får du tillbaka hälften i form av skattereduktion. ROT-avdraget gäller för renovering/underhåll, ombyggnad samt tillbyggnad och kan utnyttjas av småhusägare och bostadsrättsinnehavare.

Hyresrätter omfattas inte av systemet.

Arbetet kan utföras i ett fritidshus, det finns inget krav på att det måste göras där du är mantalsskriven. Däremot måste man som privatperson äga fastigheten (inte via ett egenägt bolag) och den måste enligt fastighetstaxeringen vara klassificerad som ett småhus. Skattereduktionen trädde i kraft den 8 december 2008 och alla arbeten som utförts från och med den dagen omfattas av ROT-avdraget. Kostnader som du haft under perioden 8 – 31 december kommer dock att läggas ihop med eventuella kostnader för 2009, du kan inte få en skattereduktion på mer än 50 000 kronor för hela perioden 8 december 2008 – 31 december 2009. Du kan heller inte utnyttja avdraget förrän i 2010 års deklaration.

ROT-avdraget är kopplat till individen

Skattereduktionen är inte kopplat till fastigheten utan till den enskilda individen. Det innebär att om det finns två ägare till villan eller bostadsrätten kan avdrag göras för totalt 200 000 kronor och alltså ge en total skattelättnad på 100 000 kronor för hushållet.

Anlita ett företag med F-skatt

För att avdraget ska beviljas måste du anlita ett företag som har F-skattsedel. Eftersom det enbart är arbetskostnaden som är avdragsgill, inte materialkostnaden, ska du be att få arbetstiden separat specificerad på fakturan. En kopia på fakturan ska sedan skickas in till Skatteverket.

ROT-avdraget samordnas med Hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

I praktiken är ROT-avdraget en utvidgning av Hushållsnära tjänster och den maximala avdragsrätten på 50 000 kronor per person inkluderar eventuella köpta tjänster till hemmet som städning eller barnpassning. Har du köpt både Hushållsnära tjänster och tjänster som berättigar till ROT-avdrag är den sammanlagda avdragsgilla maxgränsen 100 000 kronor per person och år. I nuläget finns också en minimigräns för att kunna utnyttja avdraget på 1 000 kronor, men den försvinner troligtvis den 1 juli 2009. Från och med den 1 juli förenklas hanteringen för den som köper tjänster. Med de nya reglerna betalar köparen halva arbetskostnaden inklusive momsen till säljaren. Säljaren får sedan begära ut den andra hälften av arbetskostnaden hos Skatteverket. Fram till dess gäller att man får ansöka om skattereduktionen hos Skatteverket. Ett sätt att tillgodogöra sig den lägre skatten innan den slutliga taxeringen för 2009 är klar, är att begära jämkning. Tänk på att många energibesparande åtgärder också kan ses som reparationer och underhåll. Det gäller dock inte åtgärder som berättigar till bidrag från annat håll.

 

Läs mer om vad som ingår i ROT-avdraget. Komplett lista från Skatteverket A-Ö

För mer information om ROT-avdraget, se Skatteverkets informationssida eller slå mig en signal på 0704 753 208.

- Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se

 

Vi använder cookies på webbplatsen för att ge våra besökare den bästa användarupplevelsen.

Du kan använda följande cookie-inställningar:

  1. Viktiga och funktionella kakor

    [...]
  2. Statistik-cookies
    [...]
  3. Sociala medier eller marknadsföringscookies

    [...]

Detaljer om hantering av cookies ...